top

Данни за компанията

Snap Outdoor Sp. z o. o. 
ul. Bojkowska 92C, 
44-141 Gliwice
Код на платеца на ДДС (NIP) 648-275-38-00 
Код на компанията (REGON) 241948347
BDO 000002883
Регистриращ орган: X Икономическо отделение на Националния съдебен регистър Gliwice
KRS: 0000385760,
Дялов капитал: 18 805 000,00 PLN.

8a (пощенски адрес)
Paxy – Snap Outdoor
Ul. Rayko Zhinzifov 27 (Econt DEPO)
3700 Vidin