top

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Настоящата Политика за бисквитки определя правилата за съхраняване и достъп до информация на устройства на Потребителя посредством файлове „Бисквитки“, служещи за осъществяване на услугите, предоставяни по електронен път от Snap Outdoor Sp. z o. o., заявявани от Потребителя.

I.
Дефиниции

За целите на настоящия правилник се използват следните дефиниции:

 1. АДМИНИСТРАТОР означава Snap Outdoor дружество с ограничена отговорност със седалище в Гливице (44-141), ул. „Бойковска“ 92C, вписано в регистъра на предприемачите към Националния съдебен регистър, воден от Районния съд в Гливице, Х Търговски отдел, под номер KRS 0000385760, данъчен номер (NIP): 648-275-38-00, номер Regon: 241948347, BDO 000002883, който администратор предоставя услуги по електронен път и съхранява и осъществява достъп до информация на устройствата на Потребителя.
 2. БИСКВИТКИ означава компютърни данни, по-точно малки текстови файлове, записвани и съхранявани на устройствата, чрез които Потребителят използва уебстраниците на Портала. Файловете „бисквитки“ не предизвикват никакви вреди на устройството, не съдържат вируси, троянски коне или друг вид злонамерен софтуер. Във файла „бисквитка“ се съхраняват данни, свързани с конкретното устройство на потребителя. Този файл не дава пряка информация за самоличността на самия потребител.
 3. СОБСТВЕНИ БИСКВИТКИ означава „бисквитки“, поставяни от Администратора, свързани с предоставяне на услуги по електронен път от страна на Администратора посредством Портала.
 4. ВЪНШНИ БИСКВИТКИ означава „бисквитки“, поставяни от партньори на Администратора посредством уебстраницата на Портала.
 5. ПОРТАЛ означава уебстраницата или приложението, чрез които Администраторът извършва своята онлайн дейност. Този портал функционира под следния домейн https://8a.bg
 6. УСТРОЙСТВО означава електронно устройство, с помощта на което Потребителят осъществява достъп до Портала.
 7. ПОТРЕБИТЕЛ означава субект, в полза на когото, съгласно Правилника и законовите разпоредби, могат да бъдат предоставяни услуги по електронен път или с когото може да бъде сключен Договор за предоставяне на услуги по електронен път.

II.
Видове използвани бисквитки

 1. Бисквитките, използвани от Администратора, са безопасни за Устройството на Потребителя. По-конкретно, чрез този метод не е възможно в потребителските устройства да попаднат вируси или друг нежелан или зловреден софтуер. Тези файлове позволяват да се идентифицира софтуерът, използван от Потребителя, и да се персонализира Порталът за всеки отделен Потребител. Информацията, съхранявана чрез „бисквитки“, или достъпът до тази информация не води до промени в конфигурацията на крайното устройство на потребителя и софтуера, инсталиран на това устройство. Бисквитките обикновено съдържат името на домейна, от който произхождат, времето за тяхното съхранение на Устройството, както и присвоената им стойност.
 2. Администраторът използва два вида файлове „бисквитки“:
  • Сесийни бисквитки: съхраняват се на Устройството на Потребителя до момента на приключване на сесията на даден браузър. След това записаните данни се изтриват окончателно от паметта на Устройството. Механизмът на сесийните „бисквитки“ не позволява събирането на каквито и да е лични данни или поверителна информация от Устройството на Потребителя.
  • Постоянни бисквитки: съхраняват се на Устройството на Потребителя до момента на тяхното изтриване. Приключването на сесията на даден браузър или изключването на Устройството не ги премахва от Устройството на Потребителя. Механизмът на постоянните „бисквитки“ не позволява събирането на каквито и да е лични данни или поверителна информация от Устройството на Потребителя.
 3. Администраторът използва няколко категории файлове в зависимост от целта, за която служат:
  • Задължителни: това са файлове „бисквитки“ и подобни методи, без които използването на нашите услуги е невъзможно (напр. за отваряне на нашата уебстраница или използване на нейни функции, за запаметяване на регистрация и данни за вход, за пълнене на количката с покупки по време на онлайн пазаруване и т.н.).
  • Предпочитания: тези технологии позволяват да се отразят действителни или предполагаеми предпочитания, свързани с с удобното използване на уебстраниците. Например предпочитанията на потребителя позволяват отваряне на уебстраници на съответния език на потребителя.
  • Статистически: тези технологии позволяват създаване на анонимни статистики, засягащи използването на услугите на Администратора, с цел тяхното приспособяване към нуждите на потребителите. Благодарение на това например може да се определи по какъв начин уебстраниците да се съобразят още по-добре с навиците на потребителите.
  • Рекламни: позволяват показване на рекламно съдържание, което е най-подходящо за потребителя, въз основа на анализ на неговия модел на потребление. В този контекст моделът на потребление може да се следи чрез различни уебстраници, браузъри или крайни устройства с помощта на идентификатор на потребителя (уникален идентификатор).
 4. Потребителят има възможност да ограничи или забрани достъпа на „бисквитки“ до своето устройство. В случай на прилагане на тази опция, използването на Портала ще бъде възможно с изключение на функциите, които по своето естество изискват файлове бисквитки.

III.
Цели, за които се използват файлове бисквитки

 1. Администраторът използва Собствени бисквитки за следните цели:
  • Конфигурация на портала
   • приспособяване съдържанието на уебстраниците на Портала към предпочитанията на Потребителя и оптимизиране на използването на уебстраниците на Портала;
   • разпознаване и локализиране на устройството на Потребителя на Портала и съответно показване на уебстраницата по начин, съобразен с индивидуалните нужди на този Потребител;
   • запаметяване на настройките, избрани от Потребителя, и персонализиране на интерфейса на Потребителя, напр. по отношение на избрания език или регион, от който произхожда Потребителят;
   • запаметяване на историята на посетените страници в портала с цел препоръчване на съдържание;
   • запаметяване на размера на шрифта и изгледа на уебстраницата.
  • Удостоверяване на потребителя в портала и осигуряване на сесията на потребителя в портала
   • поддържане на сесията на Потребителя на Портала (след влизане), благодарение на което Потребителят не трябва да въвежда отново името и паролата си на всяка подстраница от Портала;
   • правилна конфигурация на избрани функции на Портала, позволявайки по-конкретно верификация на автентичността на сесията на браузъра;
   • оптимизация и повишаване качеството на услугите, предоставяни от Администратора.
  • Осъществяване на процеси, необходими за пълната функционалност на уебстраниците
   • приспособяване съдържанието на уебстраниците на Портала към предпочитанията на Потребителя и оптимизиране на използването на уебстраниците на Портала. По-конкретно тези файлове позволяват разпознаване на основните параметри на Устройството на Потребителя и показване на уебстраницата по начин, съобразен с индивидуалните нужди на този Потребител.
  • Запаметяване на местоположението на Потребителя
   • правилна конфигурация на избраните функции на Портала, позволявайки по-конкретно приспособяване на предоставяната информация към Потребителя с оглед на неговото местоположение.
  • Анализ, проучване и мониторинг на посещаемостта
   • създаване на анонимни статистики, които помагат да се разбере по какъв начин Потребителите на Портала използват уебстраниците на Портала. Това позволява подобряване на тяхната структура и съдържание.
  • Гарантиране на безопасност и надеждност на Портала
 2. Администраторът на услугата използва Външни бисквитки за следните цели:
  • показване на мултимедийно съдържание на уебстраниците на Портала, което произлиза от външен уебпортал: www.vimeo.com; www.youtube.com
  • събиране на общи и анонимни статистически данни чрез инструменти за анализ: Google Analytics,
  • показване на реклами, съобразени с предпочитанията на Потребителя, посредством инструмента за онлайн реклама: Google AdSense,

IV.
Категории обработвани лични данни

 1. В зависимост от целта, използваните от Администратора файлове „бисквитки“ и подобни техники за обработка на данни, засягащи потреблението, са свързани конкретно с обработка на следните категории лични данни:
  • Задължителни файлове
   • Влизания на потребителя, за да се запаметят данните за вход на няколко подстраници (напр. за да се пренесат избраните стоки в количката);
   • Удостоверяващи данни с цел идентифициране на потребителя след регистрация за нуждите на получаване на достъп до оторизирано съдържание при следващи посещения (напр. достъп до клиентски акаунт);
   • Съществени събития от гледна точка на сигурността (напр. установяване на множество неуспешни опити за влизане в системата);
   • Данни за възпроизвеждане на мултимедийно съдържание (напр. възпроизвеждане на видеоматериали (за продукти), избрани от Потребителя).
  • Предпочитания:
   • Настройки за приспособяване на интерфейса на потребителя, които не са свързани с постоянен идентификатор (напр. избор по подразбиране на версията на портала на полски език).
  • Статистика:
   • Псевдонимизирани профили на Потребители с данни за използване на уебстраниците на Администратора. Към тях принадлежат конкретно:
    • тип/версия на браузъра,
    • използвана операционна система,
    • URL на препращащата страница (предходно посетената страница),
    • име на хоста на компютъра, получаващ достъп (IP адрес),
    • час на заявяване на сървъра,
    • индивидуален идентификатор на потребителя,
    • предизвикани събития на уебстраницата (схеми на преглеждане).
  • Рекламни:
   • Псевдонимизирани профили на Потребители с данни за използване на уебстраниците на Администратора. Към тях принадлежат конкретно:
    • IP адрес,
    • индивидуален идентификатор на потребителя,
    • потенциален интерес от продукти,
    • предизвикани събития на уебсайта (схеми на преглеждане).
  IP адресът редовно се анонимизира, така че принципно не може да бъде приписан на конкретно лице. Въз основа единствено на идентификатора на потребителя, Администраторът не може да извлече никакви заключения относно потребителя.
 2. В определени случаи Администраторът предоставя идентификатора на потребителя и свързаните профили на потребление на трети лица доставчици на рекламни услуги. Съвместен администратор, по смисъла на чл. 26 от ОРЗД, в областта на действия по обработка на данни, свързани с прилагане на инструменти за анализ и реклама, имащи за цел събиране на информация за активността на потребителя на страниците на Администратора, е Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, САЩ.
 3. Правното основание за използване на файлове „бисквитки“ с цел настройване на предпочитания, статистика и маркетинг (и подобни техники) е съгласието на потребителя въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД. Правното основание за използване на (технически) необходими файлове „бисквитки“ (и подобни техники) е чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД, което значи, че Администраторът обработва данни с цел предоставяне на услуги по време на сключване или изпълнение на договор.

V.
Възможности за определяне на условията на съхранение или получаване на достъп от Бисквитки

 1. Потребителят може по всяко време да изтрие файловете „бисквитки“с помощта на наличните функции в интернет браузъра, който използва.
 2. Ограничаването на прилагането на файлове „бисквитки“ може да повлияе на някои функции, налични на уебстраницата на Портала.
 3. 3. Начинът на изтриване е различен в зависимост от използвания интернет браузър и неговата версия. Информация за начина на изтриване на „бисквитки“ следва да се съдържа в раздел „Помощ“ на съответния браузър. При мобилни устройства тази информация може да се намери в инструкциите за обслужване. Изтриването на файлове „бисквитки“ не е равнозначно на изтриване на Лични данни от Администратора на Лични данни, получени посредством файлове „бисквитки“. Примерни начини за конфигуриране на файлове „бисквитки“ в най-разпространените браузъри:
 4. Потребителят може да отмени/модифицира своето съгласие по отношение на всички администратори (тоест: Snap Outdoor Sp. z o.o. и Google LLC)
  • след съответна настройка на своя браузър, по-конкретно чрез блокиране на „бисквитки“ от външни субекти, което прави невъзможно получаването на каквито и да било реклами от трети страни;
  • чрез блокиране на „бисквитките“, следящи конверсията, което Потребителят може да направи, като зададе на своя браузър да блокира „бисквитки“ от домейна www.googleadservices.com. Такава настройка ще бъде премахната, щом бъдат изтрити „бисквитките“;
  • чрез блокиране на рекламите, приспособени към интересите, от доставчици, принадлежащи съм саморегулиращата се програма „About Ads“ чрез линка www.aboutads.info/choices. Такава настройка ще бъде премахната, щом бъдат изтрити „бисквитките“;
  • или чрез перманентно блокиране на приставката в своя браузър Firefox, Internet Explorer или Google Chrome, което може да се извърши на следния линк www.google.com/settings/ads/plugin.
  • чрез премахване или добавяне на категории Google, които тази технология може да използва с цел показване на реклами, съобразени с интересите на Потребителя, с помощта на Google Ads Preferences Manager
  Освен това, използвайки линка https://adssettings.google.com/authenticated, Потребителят може да свали и инсталира приставка за браузър с цел изключване на „бисквитки“, събиращи данни за рекламни предпочитания, така че да се предотврати събиране от страна на Google на данни относно преглеждането на уебстраници, генерирани от „бисквитки“.